Min berättelse 3

Tränade klassisk balett, jazz och modern balett och lite fri dans. December 1962 Martha Graham och Dance Company var i Haarlem - Nederländerna och jag såg showen den 13 december. 8, 9 och 15 december 1962, 4 timmar varje dag, jag var då nästan 14 år gammal, Martha och några av hennes dansare höll en workshop i en gymnastiksal i Bergen nära min hemstad. Martha, som då var 68 år gammal, inledde kursen med att visa några rörelser som ligger till grund för hennes egen teknik, "contraction och release". Vi som deltog i workshopen hade ingen erfarenhet av Marthas uttrycksfulla och experimentella sätt att dansa. En fantastisk kontrast till klassisk balett, barfota och inga tåskor. Två av hennes dansare fortsatte kursen och om jag minns rätt var det Yuriko och Robert Cohen. Under kursens sista timme kom Martha igen och dansade med oss. Hon var nöjd med vad vi gjorde och att vi vågade släppa den strikta klassiska baletten. Senare förstod jag hur fantastisk detta var och att denna upplevelse har påverkat men framför allt inspirerat mig. Practiced classical ballet, jazz and modern ballet and a little free dance.December 1962 Martha Graham and Dance Company were in Haarlem - Netherlands and I saw the show on December 13th 1962. 8, 9 and 15 December 1962, 4 hours every day, I was then almost 14 years old, Martha and some of her dancers held a workshop in a gym in Bergen near my hometown. Martha, who was then 68 years old, started the course by showing some movements that are the basis of her very own technique, "contraction and release". We who participated in the workshop had no experience of Martha's expressive and experimental way of dancing. A great contrast to classical ballet, barefoot and pointes shoes. Two of her dancers continued the course and if I remember correctly it was Yuriko and Robert Cohen. In the last hour of the course, Martha came again and danced with us. She was happy with what we did and that we dared to release the strict classical ballet. Later I understood how great this was and that this experience has affected but above all inspired me.